สิริฟอร์เร้นท์ ให้เช่าชุดถาดกี่ไม้ฝังมุกสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป แกะลวดลายไทยแบบปราณีต มุกชิ้นต่อชิ้นต่อลวดลาย ถมดำลงบนมุกให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม 

กี่ไม้วางแก้วน้ำถ้วยน้ำชาพระสงฆ์-2 กี่ไม้วางแก้วน้ำถ้วยน้ำชาพระสงฆ์